admin

Zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Informujemy, iż od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązują zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293, ze zm.), wprowadzone art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1086).

Czytaj dalej

webinaria – podsumowanie

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY przeprowadziło cykl seminariów online – webinariów, które odbyły się w dniach 9, 10 i 17 czerwca 2020 r. Był to cykl w ramach projektu: „Start urbanistycznych webinariów”. W webinariach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, a także osoby spoza organizacji tj. z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Wśród uczestników byli także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Wojewódzkich: Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Małopolskiego, Urzędów Gmin oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Rzeszowie.

Czytaj dalej

Główna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna

Wiceminister rozwoju Robert Nowicki w dniu 16 kwietnia 2020 r. powołał nowych członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Informujemy, że w skład komisji wchodzą także reprezentanci poszczególnych Stowarzyszeń Urbanistów tj. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie,  Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Urbanistów Polski Północnej z siedzibą w Gdańsku. Wszystkim nominowanym składamy serdeczne gratulacje. Więcej…  

Czytaj dalej

Federacja Polskiej Urbanistyki

Mamy przyjemność poinformować, iż Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY jest jednym z trzech Stowarzyszeń, które zawiązały FEDERACJĘ POLSKIEJ URBANISTYKI. Głównym celem działania organizacji jest ochrona i przywracanie ładu przestrzennego w polskiej przestrzeni.

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com