webinaria – podsumowanie

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY przeprowadziło cykl seminariów online – webinariów, które odbyły się w dniach 9, 10 i 17 czerwca 2020 r. Był to cykl w ramach projektu: „Start urbanistycznych webinariów”. W webinariach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, a także osoby spoza organizacji tj. z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Wśród uczestników byli także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Wojewódzkich: Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Małopolskiego, Urzędów Gmin oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Rzeszowie.

Czytaj dalej

Główna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna

Wiceminister rozwoju Robert Nowicki w dniu 16 kwietnia 2020 r. powołał nowych członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Informujemy, że w skład komisji wchodzą także reprezentanci poszczególnych Stowarzyszeń Urbanistów tj. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie,  Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Urbanistów Polski Północnej z siedzibą w Gdańsku. Wszystkim nominowanym składamy serdeczne gratulacje. Więcej…  

Czytaj dalej

Federacja Polskiej Urbanistyki

Mamy przyjemność poinformować, iż Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY jest jednym z trzech Stowarzyszeń, które zawiązały FEDERACJĘ POLSKIEJ URBANISTYKI. Głównym celem działania organizacji jest ochrona i przywracanie ładu przestrzennego w polskiej przestrzeni.

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie…

Dochodzą niepokojące informacje, w trybie pilnym procedowany nocami rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W trakcie nocnych obrad zniesiono konieczność uzyskiwania decyzji oddziaływania na środowisko oraz konieczności wykonywania pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego przed instalacja i uruchomieniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest to o tyle niebezpieczne, że technologie 5G nie mają żadnych atestów i wiarygodnych badań. Cześć krajów, w tym Szwajcaria wycofała się z wprowadzenia technologii 5G z uwagi na zbyt duże zagrożenie zdrowia i życia swoich mieszkańców.

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com