Pożegnanie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż dnia 3 stycznia 2021 r. zmarła nasza Koleżanka, Członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, Pani Barbara Knapik, z Sosnowca.  

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 8 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 13.00, w kościele przy ul. Gospodarczej w Sosnowcu (ze względów epidemicznych liczba uczestników ograniczona jest do 12 osób).

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pragniemy życzyć wszelkiej pomyślności.
Niech to Boże Narodzenie będzie wyjątkowym czasem spędzonym razem z bliskimi, a nadchodzący Nowy Rok 2021 pozwoli wrócić do oczekiwanej normalności.
Zarząd Stowarzyszenia Urbaniści Polscy

Czytaj dalej

Rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, iż dnia 30 października 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

Czytaj dalej

Seminarium online

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY

zaprasza na dwa seminaria online

pt. „ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH. PODEJŚCIE PRAKTYCZNE DLA URBANISTY I URZĘDNIKA”

dotyczących wdrażania systemu informacji przestrzennej w związku z wejściem w życie z dniem 31 października 2020 r. nowych wymagań dotyczących dokumentów planistycznych, o których mowa w rozdziale 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Informujemy, iż od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązują zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293, ze zm.), wprowadzone art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1086).

Czytaj dalej

webinaria – podsumowanie

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY przeprowadziło cykl seminariów online – webinariów, które odbyły się w dniach 9, 10 i 17 czerwca 2020 r. Był to cykl w ramach projektu: „Start urbanistycznych webinariów”. W webinariach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, a także osoby spoza organizacji tj. z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Wśród uczestników byli także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Wojewódzkich: Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Małopolskiego, Urzędów Gmin oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Rzeszowie.

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com