Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju Pan Jerzy Kwieciński rozpoczął nabór wniosków do 56 edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Na prośbę Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko:  Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Oddziale Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury  Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem:  https://bip.malopolska.pl/muw,a,1478444,biuletyn-informacji-publicznej-z-1-sierpnia-2018-r.html  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Czytaj dalej

V Kongres Rewitalizacji „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie” Lublin 3-4 grudnia 2018

V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji – naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków. Od kilku lat kongresy stanowią największe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w przestrzeni Polski. W tym roku tematyka rozszerzona zostaje także o zagadnienia przebiegu tych procesów na obszarach wiejskich.

Czytaj dalej

Seminarium „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2018”

W imieniu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2018”, które odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku.

Czytaj dalej

LXIV Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

W imieniu Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW pt.  „Uwarunkowania wodne dla Krakowa”.    Forum odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w sali „N” na parterze Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24).

Czytaj dalej

Podsumowanie seminarium

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Krakowie odbyło się, organizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, seminarium pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej. W seminarium wzięło udział wielu członków naszego Stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów gminnych oraz Urzędów Wojewódzkich: Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Podkarpackiego a także Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Czytaj dalej

Kodeks urbanistyczno-budowlany – nowy tekst projektu

23 listopada 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Jak zapowiada MIiB, w najbliższym czasie projekt zostanie uzupełniony o:
– ustawę – Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany,
– tabele zawierające odniesienie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych.

Czytaj dalej
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com