W dniach 5 – 8 października 2017r. odbył się wyjazd szkoleniowo – studialny do Lwowa i jego okolic. Celem wyjazdu było przede wszystkim zapoznanie się z rozwiązaniami urbanistyczno - architektonicznymi miasta oraz z jego zabytkami.

Podczas wyjazdu szkoleniowo – studialnego odbyło się międzynarodowe seminarium urbanistyczne, prowadzone przez Prezesa Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY Antoniego Matuszko, dotyczące wizji rozwoju miast metropolitalnych, na przykładzie miast Lwowa i Krakowa wraz z wycieczką studyjną po mieście prowadzoną przez prof. Jurija Kryworuczko.

Tematyka seminarium dotyczyła planowania przestrzennego na Ukrainie, systemu planowania i rozwoju miasta, inwestycji urbanistyczno – architektonicznych w przestrzeni publicznej Lwowa oraz ochrony zabytków. Prelegentami powyższej tematyki byli: Główny Architekt Miasta Julian Czaplinśkyj, dr arch. Olga Kryworuczko, Główny Konserwator Miasta Lilia Onyszczenko – Szweć oraz prof. Jurij Kryworuczko z Narodowego Uniwersytetu – Politechnika Lwowska.

Program wyjazdu obejmował również zwiedzanie m.in. lwowskiej starówki, tj. rynku, katedry łacińskiej, kaplicy Boimów, dzielnicy ormiańskiej wraz z katedrą, cerkwi wołoskiej oraz katedry św. Jura, Góry Zamkowej z Kopcem Unii Lubelskiej, Cmentarza Orląt Lwowskich, Cmentarza Łyczakowskigo, ortodoksyjnego, prawosławnego klasztoru w Poczajowie - Ławry Poczajowskiej a także Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu i zamku w Olesku, gdzie urodził się  Jan III Sobieski.

Informacja o seminarium również pod poniższym adresem :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1686417871377280&id=111397482212668