Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.:
WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Tematyka seminarium:

  1. Reforma gospodarowania przestrzenią
  2. Narzędzia ochrony zabytków w dokumentach planistycznych
  3. Ochrona zabytków w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  4. Planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne

 (szczegółowe informacje w załączonym pliku)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Seminarium odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r., w godz. 10.00-15.00 na ul. Szlak 65 w Krakowie (multimedialna sala konferencyjna na parterze budynku) – mapa poniżej.

Koszt udziału w seminarium wynosi: 290 zł

Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki członkowskie do listopada b.r. (włącznie), koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 145 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 30 listopada 2017 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 07.12.2017 r. – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Karta zgłoszenia udziału w seminarium: plik DOCplik PDF