V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji – naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków. Od kilku lat kongresy stanowią największe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w przestrzeni Polski. W tym roku tematyka rozszerzona zostaje także o zagadnienia przebiegu tych procesów na obszarach wiejskich. W tej edycji, w dniach 3-4 grudnia 2018 r., Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju mają zaszczyt zaprosić Państwa do Lublina.

 Głównym celem tegorocznego kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej. W trakcie tegorocznej edycji przewidziane są 4 główne sesje tematyczne, poprowadzone przez ekspertów (naukowców i praktyków)
z zakresu polityki przestrzennej, rewitalizacji i mieszkalnictwa:

  • Rewitalizacja w kurczących się miastach,
  • Odnowa centrum,
  • Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji,
  • Rewitalizacja a odnowa wsi.

Nowością tegorocznej edycji Kongresu będzie jego formuła, w tym m. in. możliwość wzięcia aktywnego udziału w kalejdoskopie (sesje w formule 3MT). Zaletą uczestnictwa
w proponowanej sesji jest syntetyczne zaprezentowanie szerokiego spektrum różnorodnych wyników badań z zakresu rewitalizacji w jednym przedziale czasowym. Taka forma pozwala na aktywny udział szerokiego grona zainteresowanych osób, wymiany doświadczeń
i poglądów na temat rewitalizacji, a także wypracowanie licznych wniosków
i rekomendacji. Dodatkowo, istnieje możliwość prezentacji swoich wyników badań
w trakcie sesji posterowej, a także udział w konkursie na najlepszą pracę magisterską
(z zakresu szeroko rozumianej tematyki rewitalizacji).

Termin i miejsce

Tegoroczny V Kongres Rewitalizacji odbędzie się w Lublinie w dniach 3-4 grudnia 2018 r.
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin.

 Zgłoszenia

Z uwagi na bezpłatny charakter wydarzenia liczba uczestników jest ograniczona. Termin rejestracji na V Kongres Rewitalizacji upływa z dniem 15 września 2018 r. Do 30 września 2018 r. zostanie przesłana na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzająca możliwość wzięcia udziału w Kongresie. Zgodnie z regulaminem Kongresu jedną instytucję mogą reprezentować dwie osoby.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania Danych Osobowych oraz Regulaminu V Kongresu Rewitalizacji dostępnego na stronie. Prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej V Kongresu Rewitalizacji:

http://rewitalizacja.miasta.pl/

Zapraszamy do udziału!