Na prośbę Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko:

 Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Oddziale Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury

 Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem:

 https://bip.malopolska.pl/muw,a,1478444,biuletyn-informacji-publicznej-z-1-sierpnia-2018-r.html

 Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.