W dniu 1 października 2018 r odbyło się seminarium pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej, organizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY. W seminarium udział wzięło ponad 80 zainteresowanych osób, w tym poza członkami naszego stowarzyszenia również przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich, małopolskiego i podkarpackiego a także przedstawiciele Urzędów Gminy.

Program seminarium objął tematykę związaną z najczęściej stwierdzonymi nieprawidłowościami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań, przez organ nadzoru Wojewody Podkarpackiego i Wojewody Małopolskiego a także analizę prawną ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących a także przepisy RODO w odniesieniu do procedury planistycznej.

Prelegentami byli:

  • 1.Wojciech Konior – Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
  • 2. Michał Donocik – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Infrastruktury
    w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie,
  • 3. Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, właściciel firmy URBLEX.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem w związku z przedstawioną tematyką ale także z możliwością udziału w dyskusji z prelegentami, nad procedurą i rozwiązaniami planistycznymi.