Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 10 października 2018 r. pod pozycją nr 1945 ukazał się tekst jednolity ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia można pobrać tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1945/1