Szanowni Państwo

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ.

Tematyka seminarium:
  1. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez organ nadzoru Wojewody Śląskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego. 
  2. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę – omówienie praktycznych problemów na przykładach dla gmin miejskich i wiejskich.
 
Szczegółowe informacje w załączonym pliku: Karta zgłoszenia Plik PDF | Plik DOC

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Seminarium odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r., w godz. 10.00-15.00 na ul. Szlak 65 w Krakowie (multimedialna sala konferencyjna na parterze budynku).

Koszt udziału w seminarium wynosi: 290 zł

Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki członkowskie do grudnia 2018 r. (włącznie), koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 145 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 25 stycznia 2019 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 31.01.2019 r. – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211