W dniu 30 maja 2019 r. odbyło się seminarium pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej, organizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY.  Tematyka seminarium objęła problematykę sporządzania wniosków w sprawie uzyskania zgody na zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, uwzględniającą:
-  prawną ochroną gruntów rolnych oraz gruntów leśnych,
 - uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz gruntów leśnych na cele nieleśne,
 - aktualne wymogi i wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska,
 - praktyczne problemy sporządzania wniosków.
Prelegentami byli:
    1. mgr inż. Krzysztof Górecki - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
    2. mgr Martynian Szreder - PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Martynian Szereder,
    3. mgr Maciej Smyk - BiFUrProjekt. 
W seminarium udział wzięło około 80 osób, w tym poza członkami naszego stowarzyszenia również projektanci, urbaniści i przedstawiciele urzędów gmin. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich oraz przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z Krakowa i Radomia. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem w związku z przedstawioną tematyką, ale także z możliwością udziału w dyskusji z prelegentami nad procedurą sporządzania wniosków.