Koleżanki i Koledzy,

Byli członkowie Izby Urbanistów,

Informujemy, że na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono informację o bieżącej wokandzie Trybunału. Na dzień 24 marca br. przewidziano rozpatrzenie skargi grupy posłów na szczególnie interesujące nas artykuły Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów nieuregulowanych. W dokumentach nie zamieszczono skargi złożonej przez Krajową Radę Izby Urbanistów.

Mamy nadzieję, że Trybunał jednoznacznie rozstrzygnie interpretację prawną definicji zawodów zaufania publicznego. Jest to w żywotnym interesie nie tylko nas, byłych członków Izby, ale w ogóle w interesie publicznym.