Mamy zaszczyt poinformować, iż Zarząd Stowarzyszenia URBANISCI POLSCY podjął w dniu 15 października uchwały o nadaniu najwyższej godności członka honorowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, Pani Annie Dołhun, Panu Wiesławowi Pankiewiczowi, Pani Zofii Piękoś, Pani Annie Remi – Krawczyk oraz Pani Barbarze Zastawniak.

Nadana najwyższa godność Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY jest wyrazem uznania za zasługi dla planowania przestrzennego oraz za wkład  w działalność statutową Stowarzyszenia.

Uroczyste wręczenie certyfikatów członkom honorowym miało miejsce podczas seminarium szkoleniowego jakie odbyło się w dniu 29 listopada 2019 r. w Krakowie.

Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY