W dniu 29 listopada 2019 r. odbyło się seminarium pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej, organizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY.  Tematyka seminarium objęła zagadnienia związane ze stosowaniem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, związanym z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Prelegentami byli:

  1. Elżbieta Wywiał – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

  2. Anna Cebula – Główny Specjalista ds. budownictwa w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

  3. Beata Słowik – Kowalkowski – Naczelnik Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,

  4. Bartłomiej Garbacz – Sekretarz Powiatu Nowotarskiego,
  5. Michał Donocik – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W seminarium udział wzięło ponad 60 osób, w tym poza członkami naszego stowarzyszenia również projektanci, urbaniści i przedstawiciele urzędów gmin. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Podczas seminarium zostały omówione doświadczenia w zakresie stosowania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, związanym z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na przykładach dotyczących obszaru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Starostwa Powiatowego w Wieliczce. 

Przedstawione zostało także studium przypadku pt.: „Historia pewnych inwestycji, czyli o tym czego Urbanista nie dostrzegł, a Inwestor chciał skrzętnie wykorzystać” na podstawie doświadczeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem w związku z przedstawioną tematyką, ale także z możliwością udziału w dyskusji z prelegentami.