Plakat wolne_toryNa prośbę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. – organizatorów konkursu przedstawiamy informację o konkursie „Wolne Tory”. W preambule regulaminu konkursu czytamy:

Niniejszy konkurs stanowi wspólną inicjatywę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A.

Dostrzegając znaczenie obszaru tzw. Wolnych Torów dla rozwoju Poznania oraz mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców miasta wobec tego terenu, a także konieczność wyważenia interesu publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu wspomnianej przestrzeni, obie Strony zdecydowały się zaangażować finansowo i organizacyjnie w przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. W założeniu Stron formuła konkursu umożliwi poznanie wizji zagospodarowania terenu Wolnych Torów uznanych specjalistów w dziedzinie architektury i planowania przestrzeni, co pozytywnie wpłynie na przyszłą jakość tego terenu.”

Organizatorzy Konkursu – Miasto Poznań i Polskie Koleje Państwowe SA, zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania Terenów Wolnych Torów w Poznaniu. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania programowo – przestrzennego dla Terenów Wolnych Torów, jako nowej dzielnicy miasta, proponującego przede wszystkim funkcjonalną sprawność nowego kompleksu urbanistycznego w strukturze miasta i metropolii poznańskie.”

Więcej o konkursie, warunkach uczestnictwa znaleźć można na stronie http://www.poznan.pl/wolnetory/