Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY jest organizacją non-profit, która działa w obszarze integracji środowiska osób aktywnie wykonujących zawód urbanisty i planisty przestrzennego. Głównym działaniem są prowadzone seminaria szkoleniowe krajowe i zagraniczne z zakresu planowania przestrzennego.

Będziesz odpowiadać za:

 • organizację i obsługę sekretariatu biura
 • prowadzenie rejestrów i obsługę korespondencji zewnętrznej przychodzącej i wychodzącej oraz wewnętrznej
 • prowadzenie terminarza oraz organizację wyjazdów służbowych zarządu i komisji rewizyjnej i innych członków delegowanych przez zarząd
 • współpracę przy organizacji posiedzeń zarządu, komisji rewizyjnej, walnych zebrań członków (organizowanych corocznie) seminariów, konferencji itp.
 • gromadzenie i przekazywanie dokumentów księgowych do biura księgowego, przygotowywanie dokumentów księgowych wytwarzanych przy okazji organizowania seminariów i innych wydarzeń
 • sporządzanie planów wydatków stowarzyszenia przy współpracy ze Skarbnikiem SUP
 • prowadzenie korespondencji tradycyjnej i e-mailowej
 • realizacji innych zadań wynikających z założonych celów stowarzyszenia

Czeka na Ciebie:

 • stabilne zatrudnienie i terminowe wynagrodzenie w oparciu o umowę – zlecenia (na początek umowa na 3 miesięczny okres próbny w trakcie którego nastąpi wprowadzenie w zadania na stanowisku)
 • Praca w wymiarze 10 godzin/tydzień
 • praca w godzinach – do ustalenia
 • wynagrodzenie do uzgodnienia
 • miejsce pracy – Kraków (możliwość wykonywania części pracy zdalnie)

Oczekiwania wobec Ciebie:

 • min. wykształcenie wyższe I stopnia (lic., inż.), lub student/studentka 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich; Mile widziane osoby związane z Architekturą, Planowaniem Przestrzennym, Gospodarką Przestrzenną czy Geografią
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność redakcji tekstów, łatwość w pisaniu zwięzłych tekstów
 • duży poziom samodzielności i zaangażowania w realizacji powierzonych zadań
 • rzetelność, dbałość o szczegóły
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera i pakietu MS Office
 • umiejętność organizacji i planowania pracy
 • umiejętność ustalania priorytetów
 • wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • niekaralności i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych

Korzyści (oprócz pracy ze specjalistami w branży urbanistycznej):

 • możliwość elastycznego czasu pracy
 • udział w branżowych seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • rozwijanie kompetencji interpersonalnych
 • realny wpływ na wygodę swojej pracy przez proponowanie i wdrażanie własnych ulepszeń

Tryb rekrutacji:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 20.04.2020 r. na adres: urbaniści.polscy@gmail.com  i zatytułowanie maila: Pracownik biura: imię i nazwisko.
W mailu prosimy również podać wysokość oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia (za łącznie ok. 44 godziny/miesiąc).
Z góry dziękujemy za przesłane dokumenty, jednocześnie informując, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY.”

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
Administrator danych
Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– przez e-mail: urbaniści.polscy@gmail.com
– listownie na adres: ul. Cieszyńska 2 pok. 51, 30-015 Kraków
Cele przetwarzania danych:
– ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Stowarzyszeniu na określonym stanowisku
– ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Stowarzyszeniu na określonym stanowisku
– wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Stowarzyszeniu 
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem urbaniści.polscy@gmail.com
• prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podstawy prawne przetwarzania
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

OGŁOSZENIE O PRACY – PLIK DO POBRANIA