Wiceminister rozwoju Robert Nowicki w dniu 16 kwietnia 2020 r. powołał nowych członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Informujemy, że w skład komisji wchodzą także reprezentanci poszczególnych Stowarzyszeń Urbanistów tj. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie,  Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Urbanistów Polski Północnej z siedzibą w Gdańsku. Wszystkim nominowanym składamy serdeczne gratulacje. Więcej…