Informujemy, iż dnia 30 października 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1916