Prezydent Miasta Katowice, poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Więcej na: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1989&menu=729