image001W dniu 11 kwietnia 2015 r. w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Cieszyńskiej 2 odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym podjęto następujące uchwały:

1) uchwałę o uchwaleniu zmiany Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
2) uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r.,
3) uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r.,
4) uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
5) uchwałę o uchwaleniu budżetu na 2015 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
6) uchwałę o przyjęciu Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
7) uchwałę o przyjęciu Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.

Dokumenty w ww. Walnego Zebrania Członków zamieszono w zakładce „Dokumenty”.

Zebranie zostało zakończone wykładem pn. „Planowanie przestrzenne na potrzeby rewitalizacji miast – potrzeby i możliwości w świetle założeń ustawy o rewitalizacji” wygłoszonym przez dr Aleksandrę Jadach-Sepioło, po którym wywiązała się żywa dyskusja na temat proponowanych rozwiązań i styku z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Temat zbiegł się z konsultacjami publicznymi projektu ustawy o rewitalizacji, w którym nasze stowarzyszenie weźmie udział poprzez wyrażenie opinii do przygotowanego projektu.

Zarząd Stowarzyszenia         

image003

image005