pieczątkaNasze Stowarzyszenia na ostatnim seminarium szkoleniowym przeprowadziło akcję wręczenia wszystkim swoim członkom pieczątek imiennych. Koszty projektu oraz wykonania pieczątek zrealizowano ze środków własnych Stowarzyszenia.

Likwidacja Izby pozbawiła nas możliwości swobodnego stosowania naszych pieczątek imiennych. Stowarzyszenie postanowiło tę lukę wypełnić.

Nowe pieczątki zawierają następujące treści: logo Stowarzyszenia, Imię i Nazwisko członka, pod którymi umieszczono dużymi literami tytuł URBANISTA, poniżej – pełną nazwę stowarzyszenia oraz numer członkowski.

Stowarzyszenie deklaruje, że taką imienną pieczątkę otrzyma każdy członek Stowarzyszenia; zarówno obecny jak i przyszły!

Pieczątką można posługiwać się w sygnowaniu pism zawodowych, projektów dokumentów planistycznych i w innych sprawach, według uznania jej posiadacza. Nasza pieczątka jest w tej chwili jedyną w Polsce tego typu pieczątką. Jest też w tej chwili jedynym „pieczątkowym” potwierdzeniem posiadania przez osobę, która się nią posługuje, kompetencji do wykonywania zawodu urbanisty.

Pieczątką posługiwać będziemy się z dumą, bo dumnie jest być URBANISTĄ !!!

Dobrze jest być członkiem STOWARZYSZENIA URBANIŚCI POLSCY !!!