W dniu 15 listopada 2014 r. w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Dyrekcyjna 9 odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru członków organów, w tym zarządu i komisji rewizyjnej, podjęto decyzję o zmianie siedziby Stowarzyszenia oraz podjęto następujące uchwały:
1) uchwałę ws. przyjęcia zmian w Statucie,
2) uchwałę ws. przyjęcia regulaminu Walnego Zebrania Członków,
3) uchwałę ws. składki członkowskiej (wysokość i sposób płatności),
4) uchwałę ws. zasad przyjmowania nowych członków.

Dokumenty w ww. Walnego Zebrania Członków zamieszono w zakładce „Dokumenty”.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy w działaniach Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia