Szanowni Państwo

Informujemy iż, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Projekt ten zawiera rozwiązania opracowane na potrzeby Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w zakresie możliwości wykonywania zawodu urbanisty a także do przesyłania uwag do projektu na adres kodeks@mib.gov.pl , do dnia 2 października 2017 roku.

Z projektem ustawy zapoznać się można na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302851/katalog/12457446#12457446