Struktura

Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY:

  • Antoni Matuszko – Prezes
  • Małgorzata Przybysz-Ławnicka – Wiceprezes
  • Beata Cichy – Sekretarz
  • Karol Skuza – Skarbnik
  • Anna Grzejdziak  – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY:

  • Krzysztof Kafka  – Przewodniczący
  • Alicja Grabowska – Członek
  • Maria Witosławska – Członek

 

 UCHWAŁY:

Uchwała nr 6 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o odwołaniu członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 4 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 18 czerwca 2016 r. o odwołaniu członka Zarządu

Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru członka  Zarządu

Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com