admin

NOWY TEKST JEDNOLITY USTAWY

Koleżanki i Koledzy, Informujemy, że w dniu 10 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 199 ukazał się nowy tekst jednolity Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy. Tekst jednolity został opublikowany Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Treść dokumentu dostępna jest pod następującym adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/199 Tym samym w tej chwili poprawna podstawa prawna wygląda w tej chwili następująco i konsumuje wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199.]

Czytaj dalej

Problematyka OZE w planowaniu przestrzennym – rekomendacje poseminaryjne

W dniu 30 stycznia 2015 w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium „Problematyka odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym”.           Zainteresowanie seminarium było duże. W części wykładowej wygłoszono następujące referaty: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii , inż. Jan Knura – MGGP S.A. Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady, mgr inż. arch. Iwona Skomiał – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,Oddział Zamiejscowy w Krośnie, Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych, mgr inż. Leszek Łochowicz – WINDPROJEKT Sp.…

Czytaj dalej

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM   Tematyka seminarium: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii . Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady. Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych. I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r., w godz. 10.00 -15.00 w budynku Miastoprojektu (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie) Koszt udziału w seminarium wynosi: 90 zł Dla…

Czytaj dalej

Podjęcie uchwał…

W dniu 15 listopada 2014 r. w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Dyrekcyjna 9 odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru członków organów, w tym zarządu i komisji rewizyjnej, podjęto decyzję o zmianie siedziby Stowarzyszenia oraz podjęto następujące uchwały: 1) uchwałę ws. przyjęcia zmian w Statucie, 2) uchwałę ws. przyjęcia regulaminu Walnego Zebrania Członków, 3) uchwałę ws. składki członkowskiej (wysokość i sposób płatności), 4) uchwałę ws. zasad przyjmowania nowych członków. Dokumenty w ww. Walnego Zebrania Członków zamieszono w zakładce „Dokumenty”. Serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy w działaniach Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia

Czytaj dalej

Walne zebranie członków

Szanowni Członkowie Założyciele Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY W związku z rejestracją stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY i koniecznością wyboru jego organów zwołujemy Walne Zebranie Członków na dzień: 15 listopad 2014 r. godz. 13:00 miejsce Zebrania: Katowice, ul. Dyrekcyjna 9. Proponowany porządek obrad: Powitanie i przedstawienie celu zebrania. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Wybór komisji skrutacyjnej. Ustalenie porządku zebrania, przypomnienie sposobu głosowania (zgodnie ze statutem). Podjęcie uchwały ws. zmian statutu w zakresie m.in. prowadzenia działalności gospodarczej (głosowanie jawne). Wybór Zarządu stowarzyszenia (głosowanie tajne). Wybór Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne). Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników zebrania. Zamknięcie zebrania.

Czytaj dalej

W Oficynie Naukowej ukazała się interesująca pozycja: „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Jej autorem jest Maciej Nowakowski, przy współpracy Barbary Bańkowskiej. Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych dorobkowi planowania przestrzennego w Polsce. Książka ma po części charakter kronikarski. Znajdziemy w niej informacje o najważniejszych dokonaniach polskich urbanistów od czasów rozbiorów, przez bogate w inwestycje i nowatorskie rozwiązania planistyczne dwudziestolecie międzywojenne, okupację hitlerowską i oczywiście – lata PRL, które stanowią najobszerniejszą część książki. Pracę kończy rozdział zatytułowany: „Lata dwutysięczne – Polska w Unii Europejskiej”. Książka jest bardzo starannie przygotowana pod względem…

Czytaj dalej

Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)

W Oficynie Naukowej ukazała się interesująca pozycja: „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Jej autorem jest Maciej Nowakowski, przy współpracy Barbary Bańkowskiej. Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych dorobkowi planowania przestrzennego w Polsce. Książka ma po części charakter kronikarski. Znajdziemy w niej informacje o najważniejszych dokonaniach polskich urbanistów od czasów rozbiorów, przez bogate w inwestycje i nowatorskie rozwiązania planistyczne dwudziestolecie międzywojenne, okupację hitlerowską i oczywiście – lata PRL, które stanowią najobszerniejszą część książki. Pracę kończy rozdział zatytułowany: „Lata dwutysięczne – Polska w Unii Europejskiej”. Książka jest bardzo starannie przygotowana pod względem…

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com