Federacja Polskiej Urbanistyki

Mamy przyjemność poinformować, iż Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY jest jednym z trzech Stowarzyszeń, które zawiązały FEDERACJĘ POLSKIEJ URBANISTYKI. Głównym celem działania organizacji jest ochrona i przywracanie ładu przestrzennego w polskiej przestrzeni.

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie…

Dochodzą niepokojące informacje, w trybie pilnym procedowany nocami rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W trakcie nocnych obrad zniesiono konieczność uzyskiwania decyzji oddziaływania na środowisko oraz konieczności wykonywania pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego przed instalacja i uruchomieniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest to o tyle niebezpieczne, że technologie 5G nie mają żadnych atestów i wiarygodnych badań. Cześć krajów, w tym Szwajcaria wycofała się z wprowadzenia technologii 5G z uwagi na zbyt duże zagrożenie zdrowia i życia swoich mieszkańców.

Czytaj dalej

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2U

Informujemy, że w dniu 09.04.2020 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa wprowadza zmiany w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dotyczącym wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów administracyjnych.

Czytaj dalej

Święta…

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy pragniemy złożyć życzenia zdrowia i siły ducha na czas świąt i na dalsze miesiące roku.

Czytaj dalej

OFERTA PRACY : OBSŁUGA BIUROWA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY jest organizacją non-profit, która działa w obszarze integracji środowiska osób aktywnie wykonujących zawód urbanisty i planisty przestrzennego. Głównym działaniem są prowadzone seminaria szkoleniowe krajowe i zagraniczne z zakresu planowania przestrzennego.

Czytaj dalej

Stanowisko Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, dotyczące zagrożenia dla sprawności i skuteczności planowania przestrzennego, przede wszystkim płynności procedur planistycznych warunkujących sprawne procesy inwestycyjne, wynikające z obecnego kształtu procedowanej ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej

Wybrane problemy praktyki planistycznej – seminarium odwołane

Szanowni Państwo. Z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, wynikających z obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, jesteśmy zmuszeni odwołać szkolenie pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej, które miało się odbyć jutro (tj. 10.03.2020) o godz. 10.00 w sali na ul. Szlak 65 w Krakowie. Ww. seminarium odbędzie się w późniejszym terminie, o czym wcześniej powiadomimy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. W kwestiach formalno-księgowych będziemy informować w najbliższych dniach.  Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Czytaj dalej

Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY objęło patronatem ogólnopolską konferencję naukową pn. „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”. Konferencja odbędzie się w dniach 2 – 3 kwietnia 2020 roku, na Wydziale Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com