2017

Seminarium WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.:
WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ, Tematyka seminarium: Reforma gospodarowania przestrzenią, Narzędzia ochrony zabytków w dokumentach planistycznych, Ochrona zabytków w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne

Czytaj dalej

Konsultacje projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa

Informujemy iż, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Projekt ten zawiera rozwiązania opracowane na potrzeby Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Czytaj dalej

Seminarium – Wybrane problemy praktyki planistycznej – 14 września 2017r.

W dniu 14 września 2017 r. w Krakowie odbyło się, organizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, seminarium pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej. Udział w seminarium wzięło wielu członków naszego Stowarzyszenia, przedstawicieli samorządów gminnych oraz Urzędów Wojewódzkich: Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Podkarpackiego a także Urzędów Marszałkowskich.

Czytaj dalej

Oferta pracy

Pracownia urbanistyczna w Bielsku Białej poszukuje pracownika na stanowisko asystenta projektanta. Zakres obowiązków: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wymagania: wykształcenie kierunkowe tj. w zakresie urbanistyki lub planowania przestrzennego, znajomość programu graficznego AutoCad.

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

W dniach 27-28 maja 2017 r. odbędzie się zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY. Tegoroczne Walne Zebranie Członków zorganizowane jest w Tarnowie i objęte jest Patronatem Honorowym Prezydenta Tarnowa – Pana Romana Ciepieli. Obrady Walnego Zebrania Członków odbędą się w Sali Lustrzanej na ul Wałowej 10.

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com