2019

Członkowie honorowi SUP

Mamy zaszczyt poinformować, iż Zarząd Stowarzyszenia URBANISCI POLSCY podjął w dniu 15 października uchwały o nadaniu najwyższej godności członka honorowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, Pani Annie Dołhun, Panu Wiesławowi Pankiewiczowi, Pani Zofii Piękoś, Pani Annie Remi – Krawczyk oraz Pani Barbarze Zastawniak.

Czytaj dalej

WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Tematem przewodnim seminarium będą zagadnienia związane ze stosowaniem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, związanym z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas seminarium zostaną omówione doświadczenia w tym zakresie, na przykładach dotyczących obszaru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Czytaj dalej

KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ – KRAJOWE FORUM MIEJSKIE

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY objęło patronatem Kongres Polityki Miejskiej – wydarzenie które odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Kielcach. Kongres skierowany jest do wszystkich interesujących się miastem – ekspertów, akademików, urzędników, samorządowców, ale także mieszkańców.

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY – podsumowanie

Tegoroczne zebranie zorganizowane zostało pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. W trakcie obrad przedstawione zostały sprawozdania z pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w roku 2018r. Sprawozdanie objęło swym merytorycznym zakresem informacje o stanie finansów stowarzyszenia, bieżących pracach i osiągnięciach Zarządu a także działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia poza jego strukturami.

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com