Walne zebranie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY – podsumowanie

Tegoroczne zebranie zorganizowane zostało pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. W trakcie obrad przedstawione zostały sprawozdania z pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w roku 2018r. Sprawozdanie objęło swym merytorycznym zakresem informacje o stanie finansów stowarzyszenia, bieżących pracach i osiągnięciach Zarządu a także działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia poza jego strukturami.

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

W dniach 27-28 maja 2017 r. odbędzie się zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY. Tegoroczne Walne Zebranie Członków zorganizowane jest w Tarnowie i objęte jest Patronatem Honorowym Prezydenta Tarnowa – Pana Romana Ciepieli. Obrady Walnego Zebrania Członków odbędą się w Sali Lustrzanej na ul Wałowej 10.

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com