Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – niekorzystny dla urbanistów! Zgodnie z wokandą, w dniu 24 marca 2015 roku rozpatrzony został wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przedmiotem analizy sędziów Trybunału Konstytucyjnego było w szczególności zbadanie przedmiotowej Ustawy z art.2 Konstytucji, a mówiąc prościej: zbadanie legalności otwarcia zawodu urbanisty i likwidacji Izby Urbanistów. W tym zakresie mieści się stwierdzenie czy zawód urbanisty jest zawodem zaufania publicznego, który podlega ochronie konstytucyjnej, czy też nie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest dla naszego…