admin

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska

Od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole urbanistycznym – stanowisko uzależnione będzie od posiadanych kompetencji, umiejętności i doświadczenia kandydata. Więcej: Ogłoszenie o pracę: projektant w zespole urbanistycznym (trzy etaty) – BIP – Biuro Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl)

Read More

Nie żyje Profesor dr hab. architekt Zygmunt Ziobrowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, wybitny Urbanista Prof. dr hab. inż. architekt Zygmunt Ziobrowski, pierwszy Prezes Izby Urbanistów (w latach 2002-2006), wspaniały Szef i Nauczyciel, Człowiek ujmujący kulturą i życzliwością. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godzinie 11.00 na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.   Wiecznego planowania Panie Profesorze!

Read More

Publikacja ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w czwartek 24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688).  Oznacza to, że reforma planowania wchodzi w życie z dniem 24 września 2023 r. Link do dziennika ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1688

Read More

Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)

W Oficynie Naukowej ukazała się interesująca pozycja: „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Jej autorem jest Maciej Nowakowski, przy współpracy Barbary Bańkowskiej. Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych dorobkowi planowania przestrzennego w Polsce. Książka ma po części charakter kronikarski. Znajdziemy w niej informacje o najważniejszych dokonaniach polskich urbanistów od czasów rozbiorów, przez bogate w inwestycje i nowatorskie rozwiązania planistyczne dwudziestolecie międzywojenne, okupację hitlerowską i oczywiście – lata PRL, które stanowią najobszerniejszą część książki. Pracę kończy rozdział zatytułowany: „Lata dwutysięczne – Polska w Unii Europejskiej”. Książka jest bardzo starannie przygotowana pod względem edytorskim, bogata…

Read More

W Oficynie Naukowej ukazała się interesująca pozycja: „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Jej autorem jest Maciej Nowakowski, przy współpracy Barbary Bańkowskiej. Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych dorobkowi planowania przestrzennego w Polsce. Książka ma po części charakter kronikarski. Znajdziemy w niej informacje o najważniejszych dokonaniach polskich urbanistów od czasów rozbiorów, przez bogate w inwestycje i nowatorskie rozwiązania planistyczne dwudziestolecie międzywojenne, okupację hitlerowską i oczywiście – lata PRL, które stanowią najobszerniejszą część książki. Pracę kończy rozdział zatytułowany: „Lata dwutysięczne – Polska w Unii Europejskiej”. Książka jest bardzo starannie przygotowana pod względem edytorskim, bogata…

Read More

Walne zebranie członków

Szanowni Członkowie Założyciele Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY W związku z rejestracją stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY i koniecznością wyboru jego organów zwołujemy Walne Zebranie Członków na dzień: 15 listopad 2014 r. godz. 13:00 miejsce Zebrania: Katowice, ul. Dyrekcyjna 9. Proponowany porządek obrad: Powitanie i przedstawienie celu zebrania. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Wybór komisji skrutacyjnej. Ustalenie porządku zebrania, przypomnienie sposobu głosowania (zgodnie ze statutem). Podjęcie uchwały ws. zmian statutu w zakresie m.in. prowadzenia działalności gospodarczej (głosowanie jawne). Wybór Zarządu stowarzyszenia (głosowanie tajne). Wybór Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne). Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników zebrania. Zamknięcie zebrania.

Read More

Podjęcie uchwał…

W dniu 15 listopada 2014 r. w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Dyrekcyjna 9 odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru członków organów, w tym zarządu i komisji rewizyjnej, podjęto decyzję o zmianie siedziby Stowarzyszenia oraz podjęto następujące uchwały: 1) uchwałę ws. przyjęcia zmian w Statucie, 2) uchwałę ws. przyjęcia regulaminu Walnego Zebrania Członków, 3) uchwałę ws. składki członkowskiej (wysokość i sposób płatności), 4) uchwałę ws. zasad przyjmowania nowych członków. Dokumenty w ww. Walnego Zebrania Członków zamieszono w zakładce „Dokumenty”. Serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy w działaniach Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia

Read More

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM   Tematyka seminarium: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii . Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady. Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych. I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r., w godz. 10.00 -15.00 w budynku Miastoprojektu (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie) Koszt udziału w seminarium wynosi: 90 zł Dla osób będących członkami SUP lub składających deklarację przystąpienia do SUP w dniu zgłoszenia na seminarium koszt…

Read More
Nowości wydawnicze