Seminarium online

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY

zaprasza na dwa seminaria online

pt. „ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH. PODEJŚCIE PRAKTYCZNE DLA URBANISTY I URZĘDNIKA”

dotyczących wdrażania systemu informacji przestrzennej w związku z wejściem w życie z dniem 31 października 2020 r. nowych wymagań dotyczących dokumentów planistycznych, o których mowa w rozdziale 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Czytaj dalej

Wybrane problemy praktyki planistycznej – seminarium odwołane

Szanowni Państwo. Z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, wynikających z obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, jesteśmy zmuszeni odwołać szkolenie pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej, które miało się odbyć jutro (tj. 10.03.2020) o godz. 10.00 w sali na ul. Szlak 65 w Krakowie. Ww. seminarium odbędzie się w późniejszym terminie, o czym wcześniej powiadomimy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. W kwestiach formalno-księgowych będziemy informować w najbliższych dniach.  Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Czytaj dalej

WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Tematem przewodnim seminarium będą zagadnienia związane ze stosowaniem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, związanym z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas seminarium zostaną omówione doświadczenia w tym zakresie, na przykładach dotyczących obszaru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Czytaj dalej

Wybrane problemy praktyki planistycznej

Seminarium – Wybrane problemy praktyki planistycznej. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez organ nadzoru Wojewody Śląskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego.
Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę – omówienie praktycznych problemów na przykładach dla gmin miejskich i wiejskich.

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com