Szanowni Państwo

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium

pt.: WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ.

Tematyka seminarium obejmować będzie problematykę sporządzania wniosków w sprawie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, uwzględniającą:

  • prawną ochronę gruntów rolnych oraz gruntów leśnych,
  • uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz gruntów leśnych na cele nieleśne,
  • aktualne wymogi i wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska,
  • praktyczne problemy sporządzania wniosków.

Szczegółowe informacje: INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE | Karta zgłoszenia PDF | Karta zgłoszenia DOC

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Seminarium odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r., w godz. 10.00-15.00 na ul. Szlak 65 w Krakowie (multimedialna sala konferencyjna na parterze budynku).

Koszt udziału w seminarium wynosi: 290 zł
Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki członkowskie do kwietnia 2019 r. (włącznie), koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 145 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 22 maja 2019 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 30.05.2019 r. – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Zapraszamy jednocześnie do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/ na której publikowane będą informacje o bieżących wydarzeniach.