Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu przekazujemy Państwu stanowisko Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, dotyczące zagrożenia dla sprawności i skuteczności planowania przestrzennego, przede wszystkim płynności procedur planistycznych warunkujących sprawne procesy inwestycyjne, wynikające z obecnego kształtu procedowanej ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY zostało skierowane do przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

PISMO skierowane do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

PISMO skierowane do Marszałków i Senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY