Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY

zaprasza na dwa seminaria online

pt. „ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH. PODEJŚCIE PRAKTYCZNE DLA URBANISTY I URZĘDNIKA

dotyczących wdrażania systemu informacji przestrzennej w związku z wejściem w życie z dniem 31 października 2020 r. nowych wymagań dotyczących dokumentów planistycznych, o których mowa w rozdziale 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

„ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH”

 Seminaria odbędą się:

20 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w godz. 10:00-12:30:

 

Temat 1: Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego – prowadzący: dr inż. Józef Maślanka, adiunkt na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
w Krakowie. Zajmuje się współpracą z urzędami miast i gmin, a także z biurami urbanistycznymi we wdrażaniu systemów informacji o terenie.

 

Temat 2: Zbiory danych przestrzennych w kontekście zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, część 1– prowadzący: mgr Jarosław Cybura,  specjalista GIS, autor rozwiązań geoinformatycznych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Firma: J.O.C.GIS Jarosław Cybura.

 

22 PAŹDZIERNIKA 2020 r. godz. 10:00-11:30

 Temat: Zbiory danych przestrzennych w kontekście zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, część 2 – zakres informacyjny i struktura danych oraz metadanych – prowadzący: mgr Jarosław Cybura,  specjalista GIS, autor rozwiązań geoinformatycznych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Firma: J.O.C.GIS Jarosław Cybura.

 

PROGRAM SEMINARIUM – PDF