Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 kwietnia br. członek naszego Stowarzyszenia prof. Krzysztof Kafka wygłosił wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego Uniwersytetu w Buenos Aires (FADU: Faculdad de Architectura Diseño y Urbanismo). Tematyka wykładu dotyczyła zasad funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce, zarządzania przestrzeniami publicznymi oraz praktyki stosowania budżetów obywatelskich w polskich miastach. Wykład został wygłoszony z afiliacją Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Organizatorem przedsięwzięcia była Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Argentynie. Mamy nadzieję, że takie spotkania są dobrą szansą na nawiązanie ciekawych i żywych kontaktów naszego środowiska z urbanistami i planistami z innych krajów.