Dnia 22 kwietnia 2021 . w Dzienniku Ustaw ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 r. poz. 741).

Obwieszczenie zostało już też ujęte w Internetowym Systemie Aktów Prawnych prowadzonym przez Kancelarię Sejmu pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000741.