OFERTA PRACY: ASYSTENT URBANISTY / PROJEKTANT
 
 
Biuro architektoniczno – urbanistyczne w Kielcach zatrudni na stanowisku asystent projektanta / projektanta w pełnym wymiarze godzin lub mniejszym.
 
Oczekujemy:
 • znajomości środowiska CAD (AutoCAD 2019, ZWCAD2019 – 2020) na poziomie min. LT (2D);
 • znajomości środowiska GIS (QGIS lub nakładki na CAD – Spatial Manager) lub silna chęć nauki;
 • obsługi MS Office;
 • wysokiej kultury osobistej oraz „pozytywnej energii”;
 • umiejętności współpracy w zespole projektowym;
 • rzetelności i dokładności w pracy;
 • wykształcenia wyższego kierunkowego (planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, architektura);
 • niekaralności i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • od Projektanta oczekujemy min. dwuletniego doświadczenia przy opracowaniu dokumentów planistycznych i znajomości  procedury planistycznej.
Oferujemy:
 
 • pracę w zgranym zespole;
 • przyjazną atmosferę;
 • szerokie spektrum tematów;
 • interdyscyplinarny rozwój zawodowy;
 • zdobywanie wiedzy i doświadczenia na każdym etapie opracowań planistycznych;
 • pracę m. in. przy projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, analizach urbanistyczno – architektonicznych;
 • pracę w godzinach – do ustalenia;
 • wynagrodzenie do uzgodnienia.