Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż zmarł wybitny urbanista, 
członek byłej Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach
Pan Jerzy Grzymek.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21 maja (piątek) 2021 roku o godz. 14:00
w kościele na Piaskach Wielkich przy ul. Niebieskiej w Krakowie.

Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY