Rozpoczęła się 49 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz 59 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa.
 
Założeniem Konkursu na prace naukowe jest stworzenie motywacji w postaci nagrody Ministra do ciągłych prac twórczych nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedzin objętych zakresem Konkursu.
 
Założeniem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze jest wyłonienie i upowszechnienie najwybitniejszych rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa, charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi.

Zasady obu konkursów znajdują się w załącznikach: