Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miast. Tematem wiodącym Kongresu 2021 będzie dyskusja założeń do nowej krajowej polityki miejskiej oraz propozycji konkretnych rozwiązań i działań wypracowanych przez  grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych KPM:

  1. Kształtowanie przestrzeni,
  2. Gospodarka i rynek pracy,
  3. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu,
  4. Transport i mobilność miejska,
  5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne,
  6. Zarządzanie i finanse publiczne.
Więcej informacji i zapisy na stronie: https://kongres.miasta.pl/