Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium online pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ”.

Seminarium odbędzie się w formie online, z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.

Tematy i terminy:

I sesja – Wyzwania projektowe w wybranych elementach planowania przestrzennego: 25 października 2021 r. godz. 10:00–13:00

  • Temat 1: „Renaturyzacja wód – wyzwanie dla planowania przestrzennego”

Prowadząca: mgr inż. Ilona Biedroń – inżynier środowiska ze specjalnością w inżynierii wodnej i zarządzaniu zasobami wodnymi. Od 16 lat realizuje prace naukowo-badawcze, planistyczne oraz tworzy strategie w zakresie gospodarki wodnej, w tym związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE) i Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywy 2007/60/WE). Koordynowała projekty na rzecz administracji wodnej w Polsce m.in. w zakresie ochrony wód, przeciwdziałania skutkom suszy i zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym. W ramach otwartego przewodu doktorskiego w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach prowadzi badania związane z problematyką suszy. Autorka wielu publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki wodnej. Wiceprezes Fundacji HEKTARY DLA NATURY.

  • Temat 2: „Lokalizacja cmentarzy grzebalnych, poszerzenia istniejących cmentarzy, wymagania prawne i projektowe w planowaniu przestrzennym”

Prowadzący: mgr Marcin Rosegnal – prawnik administratywista, urbanista, URBLEX

II sesja – Zmiany w przepisach regulujących prace z zakresu planowania przestrzennego oraz ekonomiczne skutki prac planistycznych: 3 listopada 2021 r. godz. 10:00–13:00

  • Temat 1: „Przegląd zmian w prawie z zakresu planowania przestrzennego i dziedzin pokrewnych, wybrane rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki sądów”

Prowadzący: mgr Marcin Rosegnal – prawnik administratywista, urbanista, URBLEX

  • Temat 2: „Skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Prowadzący: mgr inż. Paweł Mleczko – absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, geodeta uprawniony, absolwent studiów podyplomowych w zakresie: szacowania nieruchomości na AGH oraz prawa ochrony środowiska UJ, technik budownictwa. Od 17 lat związany zawodowo z planowaniem przestrzennym.

 

Szczegółowe informacje do pobrania w pliku PDF

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Sesje seminarium online odbędą się dniach 25 października 2021 r. i 3 listopada 2021 r., poprzez platformę ClickMeeting.

Koszt udziału zostały określone w zależności od udziału w pierwszym seminarium, drugim seminarium lub obu seminariach (szczegóły w załączonym pliku).

UWAGA: Zniżka dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki do września 2021 r. (włącznie).

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności za udział do 21.10.2021 r. lub w przypadku zgłoszenia jedynie na II sesję do 29.10.2021 r.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 25.10.2021 r. – Imię i Nazwisko lub SEMINARIUM 03.11.2021 r. – Imię i Nazwisko, a w przypadku uczestnictwa w obu sesjach seminarium: SEMINARIUM  25.10.2021 r. i 03.11.2021 r. – Imię i Nazwisko.

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:

mBank Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 8087 0013

Dla podmiotów publicznych istnieje możliwość płatności po seminarium na podstawie wystawionej faktury (proszę taką potrzebę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.gle/4eE9FRig5heNxCUG7

Zapraszamy jednocześnie do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/ na której publikowane będą informacje o bieżących wydarzeniach.