Prezydent Miasta Katowice,poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa