202Informujemy, że dnia 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz projektem rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania2021 procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy (Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – reforma systemu – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-zmiany-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym—reforma-systemu )

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i przesłania swoich uwag.

Opinie dot. ww. projektu można składać od 7 stycznia do 17 stycznia 2022 r. za pośrednictwem webankiety na stronie:  https://reforma-planowania.webankieta.pl/