Pracownia planistyczna z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osoby na stanowisko asystenta projektanta lub samodzielnego projektanta  przy sporządzaniu MPZP i SUiKZP. Oferujemy pracę przy ciekawych i różnorodnych projektach (umowa o pracę). Mile widziana znajomość oprogramowania GIS oraz doświadczenie w sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko i wniosków o zgodę na  przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Oferty prosimy kierować na adres: biuro@mc2studio.com.pl, nr kontaktowy 501 715 301

MC kwadrat – studio projektowe
al. Dygasińskiego 5; 30-820 Kraków
www.mckwadratstudio.com.pl