Biuro architektoniczno – urbanistyczne
zatrudni na stanowisku asystent projektanta / projektanta w pełnym wymiarze godzin lub częściowym.

Oczekujemy:

 • znajomości środowiska CAD (AutoCAD 2019, ZWCAD2020-2022) na poziomie min. LT (2D);
 • znajomości środowiska GIS (QGIS lub nakładki na CAD – Spatial Manager) lub silna chęć nauki;
 • obsługi MS Office;
 • wysokiej kultury osobistej oraz „pozytywnej energii”;
 • umiejętności współpracy w zespole projektowym;
 • rzetelności i dokładności w pracy;
 • wykształcenia wyższego kierunkowego (planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, architektura);
 • niekaralności i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • od Projektanta oczekujemy min. dwuletniego doświadczenia przy opracowaniu dokumentów
  planistycznych i znajomości procedury planistycznej.

Oferujemy:

 • pracę w zgranym zespole;
 • przyjazną atmosferę;
 • szerokie spektrum tematów;
 • interdyscyplinarny rozwój zawodowy;
 • zdobywanie wiedzy i doświadczenia na każdym etapie opracowań planistycznych;
 • pracę m. in. przy projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,
  projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, analizach
  urbanistyczno – architektonicznych;
 • pracę w godzinach – do ustalenia;
 • wynagrodzenie do uzgodnienia.

CV oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres mailowy: archiplaneo@archiplaneo.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.
(t.j.Dz.U.2019.1781).”

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.