Informujemy, że opublikowany został tekst jednolity Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowy publikator to: tekst jednolity Dz.U.z 2022 r. poz. 503.