Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Od asystenta/starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole urbanistycznym – stanowisko uzależnione będzie od posiadanych kompetencji, umiejętności i doświadczenia kandydata.

Więcej informacji: Ogłoszenie o pracę: projektant w zespole urbanistycznym (2 etaty) – Biuro Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl)