Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Od asystenta/starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w Zespole Środowiska i Inżynierii – stanowisko uzależnione będzie od posiadanych kompetencji, umiejętności i doświadczenia kandydata.

Więcej informacji: Ogłoszenie o pracę: projektant w Zespole Środowiska i Inżynierii – Biuro Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl)