Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w  60 edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 

 
W dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego do Konkursu mogą być zgłaszane:
  1. koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej, miejskiej, zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;
  2. projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  3. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysokocenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;
  4. projekty miejscowych planów rewitalizacji, o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późń. zm.), realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego

– które zostały sporządzone lub przyjęte nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku i nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji Konkursu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-za-wybitne-osiagniecia-tworcze-w-dziedzinach-architektury-i-budownictwa-oraz-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego