Dnia 23 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 977

Obwieszczenie zostało już też ujęte w Internetowym Systemie Aktów Prawnych prowadzonym przez Kancelarię Sejmu pod adresem: akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)